Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Allt du behöver veta

- om 5G

På den här sidan kan du hitta tips på vad du ska tänka på i samband med utrullningen av 5G. Nedan hittar du checklistor på vad du ska tänka på om du har dålig inomhustäckning eller om du ska bygga nytt. Vill du lära dig mer om inomhusnät för trådlös kommunikation kan du klicka dig vidare till 5G-boken för att hitta vad du kan ladda ner den kostnadsfria boken vår VD Daniel Eriksson har tagit fram.

Checklista vid dålig inomhustäckning i fastigheten

 • Utred brukarnas behov.
 • Sök efter incitament för operatörer, fastighetsägare och brukare att investera.
 • Etablera kontakt med nätägare/operatörer i närområdet och informera dig angående utbyggnadsplaner.
 • Anta en strategi för den aktuella fastigheten gällande trådlösa nät och radiotäckning.
 • Besluta hur radioförbättrande installationer i fastigheten ska hanteras. Ska hyresgästen (brukaren) ansvara för anläggningen eller ska det vara ett fastighetssystem?

Checklista vid om- och nybyggnadsprojekt

 •  Se till att frågan angående trådlösa inomhusnät och radiotäckning finns med tidigt i varje projekt.
 • Identifiera och kontakta operatörer och tjänsteleverantörer.
 • Etablera kontakt med nätägare/operatörer i närområdet och informera dig angående utbyggnadsplaner.
 • Ta reda på om det finns en strategi eller ett styrdokument för inomhusnät och mobiltäckning för den aktuella fastigheten. Om inte, anta en strategi.
 • Se till att strategin för fastighetens trådlösa nät blir tillgänglig för alla inblandade parter.
 • Besluta om inomhustäckningen ska tillgodoses via publika nät och täckning ”utifrån och in”, eller om fastigheten främst ska betjänas av inomhusantenner?
 • Ta reda på vilken hänsyn du behöver ta till materialval, med tanke på avskärmningseffekter.
 • Tänk på att trådlösa nät är ”osynliga” och att en sändare kan täcka områden både ovanför och under aktuellt våningsplan.
Tänk på att ett fasadprojekt med fönsterrenovering eller motsvarande ingrepp i klimatskalet kan ha stor inverkan på fastighetens radiogenomsläpplighet, det vill säga täckningen utifrån och in.