Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Inomhusnät för

trådlös kommunikation

Förord

Under de senaste åren har offentliga fastighetsägare arbetat hårt med att energieffektivisera sina fastigheter. Detta har gjort fastigheterna tätare, men inte bara ur ett energiperspektiv utan också vad gäller radiovågor. På så sätt blir det allt svårare att få bra mottagning till sin mobiltelefon, platta eller bärbara dator. Den ständigt ökande datamängden ställer också högre krav på näten vilket medför sämre mottagning. Samtidigt ökar behoven av att kommunicera trådlöst både bland medborgare och personal samt mellan de tekniska komponenterna i fastigheterna.

För att vi ska kunna leverera en effektiv vård på våra sjukhus, anpassa våra skolor till framtidens undervisning och skapa en bra innemiljö i offentliga lokaler utan att tumma på energieffektiviteten måste vi ta ett strategiskt grepp om frågan. I den här skriften kan du som aktör i fastighetsbranschen få stöd och vägledning i arbetet med att skapa ett bra inomhusnät för trådlös kommunikation i dina fastigheter.

Skriften har initierats och finansierats av Offentliga fastigheter. Här ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter.

Skriften är författad av Daniel Eriksson, Fidell AB. Till sin hjälp har författaren haft en styrgrupp som medverkat i arbetet, bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter. Styrgruppen bestod av Ander Bergander, Akademiska Hus; Daniel Antonson, Malmö stad; Jan-Åke Lindroth, Region Jämtland Härjedalen; Robert Tjulin, Stockholms stad och Thomas Ahlberg, Stockholms läns landsting.

Felix Krause och Sonja Pagrotsky på Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare.

 

Stockholm i april 2016

 

 

Ladda ner boken här.