Daniel Forsbom

Telefon: 0709-832 403
E-post: daniel.forsbom@fidell.se

Daniel brinner för det han gör. Hans stora intresse för logistik och arbetsmiljö driver honom till att leverera i tid och rätt plats. Daniels koordinering av leveranser fungerar alltid i såväl praktik som teori samt att han alltid säkrar upp den miljö där detta bedrivs.

Diplomerad i både Bas-P och Bas-U samt arbetsmiljö.
Att aktivt verka för en positiv och god stämning i projekten, är någonting som Daniel vill framhålla då detta allt som oftast smittar av sig till inblandade parter vilket i sin tur ger en god slutprodukt!