George Lind

Telefon: 0729-799 046
E-post: george.lind@fidell.se

George kommer ofta in i ett projekt under utrednings- eller rådgivningsfasen. Han är van vid stora, komplexa och installationstäta projekt och har stenkoll på byggprocessen. Hans stora intresse för teknik driver honom att ständigt vara uppdaterad i en snabbt föränderlig bransch

Med yrkeserfarenhet sedan 1998 inom el- och fastighetsnät som installatör, arbetsledare och teknikkonsult har han en bred kunskap som hjälper honom att välja rätt tekniklösning för varje ändamål.
Idag arbetar George i huvudsak som projektledare, rådgivare och sakkunnig under entreprenadtiden. Han håller även kurser och utbildar projektledare, projektörer och konstruktörer inom ämnet IT- och teletekniska system
(10 p) på Stockholms Tekniska Institut.