Peter Björklund

Telefon: 0706-241 510
E-post: peter.bjorklund@fidell.se

Peter har en lång erfarenhet inom el kraft. Peter har god kännedom om reservkraft och UPS system som han jobbat med de senaste 20 åren.
Han har även lång erfarenhet av att projektera och bygga tekniska utrymmen som datahallar och andra typer av IT miljö. "Allt från små korskopplingsrum till stora datacenter på flera Megawatt".

Peter gillar nya utmaningar, speciellt då man får vara med och hjälpa kunden från början med att ta fram en driftsäker och funktionell anläggning samt se till att anläggningarna får en grön stämpel.

Nu när vi förbrukar så mycket energi på att alltid vara uppkopplade är det viktigt att vi ser till att återvinna förlusterna i möjligaste mån.