Om Fidell

Genom lyhördhet och våra spetskunskaper levererar vi den bästa lösningen för varje unikt uppdrag

Med teknisk expertis och projektledning erbjuder vi genomförande av installationer för fastigheter, anläggningar och industrier. Med våra tekniska spetskompetenser och över 20 år långa erfarenhet av komplexa projekt kan ni känna er trygga med att lämna över uppgifter som  analys, projektering, upphandling och att sköta kontakten med myndigheter och entreprenörer. Vi ser till att ta projekten hela vägen enligt plan och bidrar till att säkerställa långsiktiga och stabila investeringar  för varje enskilt uppdrag.
 
Vi består idag av 23 medarbetare med djupa kunskaper av fastighetsutveckling inom olika områden.

Vårt löfte

Vi på Fidell strävar efter långsiktiga relationer gentemot våra uppdragsgivare och har en mycket god kundnöjdhet. Vi vet att hög kompetens, lojalitet och goda relationer skapar trygghet i en teknisk bransch som utvecklas snabbt. Därför lovar vi att arbeta till dess uppdragsgivaren är nöjd. Vi kommer att ta er vidare till nästa fas och hela vägen in i mål om ni så önskar.

Vårt fokus ligger på funktionalitet och värdeskapande. Vi kommer alltid att ligga i framkant när det gäller ny kunskap inom teknikområdet. Vi ställer höga krav på oss själva, men ser ingen anledning till att krångla till saker i onödan. Därför kan du som beställare räkna med klara och tydliga besked, i god tid.