Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Nöjda kunder

på riktigt

Vi har genomfört flera lyckade uppdrag. Här kan du läsa mer om dem.

Bromma Blocks

Projekteringsledning för utveckling av Bromma Blocks.

Campus Albano

Projekteringsledning för nya Campus Albano.

Chokladfabriken

Modernisering av Chokladfabriken i Sundbyberg.

Datacenter Alfa

Stöd i affärsupphandling vid uppköp av datacenter.

Datacenter Beta

BAS-U i teknisk upprustning av datacenter i befintlig lokal.

Datacenter Charlie

Installation av ny reservkraftsgenerator.

Tydliga målbilder är viktigt för att nå lyckade projekt Daniel Eriksson, VD, Fidell

Några av våra tjänster

Kontakta oss för mer information