Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Bromma Blocks

 • Projekteringsledning
 • Samordning
 • Upprättande av systemhandlingar

  Om projektet

  Det här projektet startade som en del av utvecklingen av galleria Bromma Blocks.

  I anslutning till projektet utvecklar även ICA i samarbete med NCC en fastighet innefattande hotell, kontor och Ica Kvantum. Mellan fastigheterna ansluter SL med tvärbanan samt Stockholm Stad med gång-och cykelväg som kräver ett samarbete och noggrann samordning.

  Samtliga projekt pågår samtidigt vilket är en utmaning.

  Patriks roll som projekteringsledare är att styra teknikkonsulter vid upprättande av systemhandlingar vid nybyggnad av gallerian.

  Projektfakta

  Plats: Bromma, Stockholm
  Omfattning: 65 000 kvm
  Varaktighet 2018-2019
  Projektering

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04