Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Datacenter Echo

 • Projektstyrning
 • Digitalisering

  Om Projektet

  För ett datahallprojekt i mellan Sverige hjälper Fidell Pon Power till med rollen som platschef, Installationsledare samt document controlers för installationen av reservkraftgeneratorer. Projektet har haft en snabb framfart och vi har varit med och installerat ett stort antal reservkraftgeneratorer på två månader.

  Vi på Fidell gillar teknikintensiva projekt då vi har en inriktning som tekniska konsulter. I detta projekt har platschefen haft ett övergripande ansvar på siten, Installationsledaren har ansvarat för installationen av reservkraftgeneratorerna i sin helhet och document controlers har arbetat med att hantera dokument som ska laddas upp i olika databaser. Anmäla och hantera inkommande gods/leveranser, Introduktion av nya underentreprenörer, deltaga i dagliga driftsättningsmöten och ladda upp besiktningsanmärkningar samt generella administrativa sysslor.

  About the project

  For a data center project in central Sweden, Fidell helps Pon Power with the role of Site manager, installation manager and document controllers for the installation of backup power generators. The project has progressed rapidly and we have been involved in installing a large number of backup power generators in two months.

  We at Fidell like technology-intensive projects as we have a focus as technical consultants. In this project, the project manager has had an overall responsibility on the site, the installation manager has been responsible for the installation of the reserve power generators in their entirety and the document controllers have worked with managing documents that are to be uploaded into various databases. Register and manage incoming goods/deliveries, Introduction of new subcontractors, attend daily commissioning meetings and upload inspection notes as well as general administrative duties.

  Projektfakta

  Location Central Sweden
  Assignment Installation of backup power generators
  Duration Immediately
  Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04