Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Mälarsjukhuset

 • Belysningssystem
 • Systemintegration
 • Utbildning

  Om projektet

  På Mälarsjukhuset jobbar Fidell med integration av belysningssystem. Nya huskroppar ska knytas ihop med gamla för att fungera bra som helhet och med en styrning som fungerar på samma sätt för hela sjukhuset. På en canceravdelning, Victoriahallen, har man arbetat mycket med de olika belysningsbehoven för samtliga personer som rör sig där och även styrt skillnaderna efter dygnet för att skapa en behaglig belysningsnivå för de olika delarna på avdelningen. Belysningsmiljön är anpassad för personal, besökare och patienter. De olika personerna som rör sig på avdelningen har olika behov och ett stort arbete har genomförts för att tillgodose bekvämlighet, säkerhet och arbetsbehov. Målet är att alla avdelningar i framtiden ska fungera på samma sätt som Victoriahallen.

  Sjukhuset har insett fördelarna med att kunna hantera arbetet själv även inom underhåll och service. Fidell bistår därför med utbildningar i systemen, både rörande användning såväl som programmering.

  Projektfakta

  Plats: Mälarsjukhuset
  Omfattning: Integration av belysningssystem i hela fastigheten
  Varaktighet: 2018-2022
  Projektering · Produktion

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04