Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Sundbybergs stadsnät

 • Projektering
 • Uppdatering av dokumentation
 • Migrering informationssystem

  Om projektet

  Uppdraget startades för utveckling av Sundbybergs stadsnät. Att uppdatera befintlig dokumentation samt jobba in ny efter projekt och egna förläggningar. Arbetet avser bland annat kanalisation, fiber, anslutningar, förbindelser samt besiktningar. Det långa samarbetet har resulterat i projektering och beräkning av andra uppdrag inom samma område. Vi uppdaterar dokumentation, exempelvis nyanslutna villor och nytillkomna noder, skåp och brunnar. Dessutom medverkar vi på möten och avlastar kunden där det behövs. Fidell levererar kvalitetsfylld och korrekt dokumentation och vi medverkar i samtliga pågående projekt.

  De tekniska lösningar som valts är projektering i AutoCAD och mängdberäkning i Excel. I början av 2018 påbörjades en migrering till dpCom för all dokumentation och förvaltning. Detta ger en bättre översikt över hela nätet från startnod till slutnod.

  Projektfakta

  Plats: Stockholm
  Omfattning: Sundbybergs komun
  Varaktighet: 2015 - pågående
  Projektering

  Kontakt

  Fredrik Doverot
  070 983 24 04