loading...
Fidell
Fidell

Daniel Eriksson
Fastighetsteknik


”Tydliga målbilder är viktigt för att uppnå lyckade projekt”

George Lind
M2M


”Jag skapar och tryggar era teknikinvesteringar

Jonas Enberg
Kommunikationsnät


”Jag älskar att se resultatet, när ett stort projekt blivit färdigt”

Per Wallström
Säker IT-driftsmiljö


”Att hitta balansen mellan kostnad, kvalitet och tid är nyckeln till ett framgångsrikt projekt”

Fidell