Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Så här jobbar vi hållbart

De globala målen och vårt bidrag

Vi på Fidell vill vara med och skapa en hållbar framtid för alla, därför arbetar vi med hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och ESG (Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning)).

Genom vårt arbete med de andra bolagen i vår samverkansplattform har vi gemensamt tittat på hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samarbete. Utöver det är vi även medlemmar i SGBC (Sweden Green Building Council) samt UN Global compact genom vår samverkansplattform,

Nedan följer en beskrivning över några av våra fokusområden kopplat till Agenda 2030.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Arbete med mål 3 sker främst inom arbetsmiljöarbete där man utför riskworkshops för att identifiera tekniska, fysiska, sociala och organisatoriska risker. Dialog görs sedan mellan arbetsmiljöombud och HR-ansvarig för att introducera förbättringar eller riskminimerande åtgärder. En parameter som används som baslinje är graden av sjukfrånvaro inom bolaget utifrån de fyra arbetsmiljöriskerna. Bolaget har en trivselgrupp “ELMO” som arbetar kontinuerligt inom sfären för hälsa och välbefinnande.

Mål 5: Jämställdhet

Arbete med mål 5 sker främst inom jämställdhetsgruppen som både utformat en personalpolicy och en jämställdhetspolicy för att säkerställa kontinuerlig förbättring och handling.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Arbete med mål 13 började då man gjorde en utredning kring CO2-utsläpp och klimatavtryck. Utredningen visade att de största utsläppen inom bolaget relaterar till användandet av företagsbilar. Detta återspeglar verksamhetstypen som är tjänstebaserad snarare en produktbaserad. Huvudkontorets strategiska position underlättar för medarbetare att använda kollektiva färdmedel.

Hållbarhet – en naturlig del av vår affärsmodell

Som konsulter är vårt arbete varierande och detta gör att vi arbetar med hållbarhet på många olika sätt beroende på vilka projekt vi är involverade i. Vi ser alltid till att uppmärksamma hållbarhetsaspekten i våra uppdrag och internt är det ett ämne som kontinuerligt diskuteras. Hållbarhet är viktigt för Fidell och är en grund till varför vi existerar idag. Vår vision som vi satte för snart 10 år sedan (2013) är:

”Vår spets av installationskunnande skapar en hållbar framtid, för alla!”

Tillsammans på Fidell skapar vi goda förutsättningar för en hållbar utveckling för oss och samhället. Vi säkerställer att vi bevakar och arbetar utifrån de senaste kraven och målen inom miljö och hållbarhet.