Tjänster Uppdrag Om Kontakt

Vi tar arbetsmiljö på allvar

Bas-U, logistik och administration

För oss är det viktigt med en säker och bra arbetsmiljö. Därför erbjuder vi tjänster inom Bas-U. Rollen som Bas-U utgår från att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen där målet är att ingen ska skada sig. Kontinuerliga skyddsronder som protokollförs och en aktuell och uppdaterad arbetsmiljöplan med fokus på efterlevnad av säkerhetsregler och rutiner är vår utgångspunkt för en säker arbetsplats. Fidell samordnar allt arbete kopplat till säkerhet och arbetsmiljö och ansvarar för tillhörande dokumentation.

Vi kombinerar gärna rollen som Bas-U med ansvar för logistiken. På det sättet kan samordningen mellan leveranser, byggstäd, transporter och hantering av avfall skötas på ett säkert och effektivt sätt medan byggnationen fortlöper utan avbrott.

Fidell har alltid som mål att få projektets framdrift att ske så friktionsfritt som möjligt, därför kan vi även vara behjälpliga med administrativa uppgifter kopplade till arbetsmiljö så som inskrivningar, hantering av elektronisk personalliggare, nycklar, passerkort och andra vanligt förekommande administrationsuppgifter inom byggnationsprojekt.